อนุญาตให้สวดภาวนาผู้ตายก่อนที่จะซักไหม

หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม

หลวงพ่อ :- "อาชีพเขาจริง แต่เวลาที่ก่อนจะตาย เขาคิดถึงบุญกุศล อย่างท่านสุปติฏฐิตะเทพบุตร เห็นไหม ทำชั่วทุกประตูเลย วันดี ...

การทำบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทย

 · คำตอบ ผู้ที่จะขอทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยจะต้องเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทย ...

วิธีการตั้งจิตอธิษฐานให้ได้ผล

 · การจะตั้งจิตอธิษฐานให้ได้ผลชื่อของมันก็บอกไว้ตั้งแต่คำแรกเลยครับว่า "ตั้งจิต" แปลว่า จิตใจต้องมีความสงบแน่วแน่เป็น ...

คำแนะนำสำหรับผู้จะเข้ารับอิสลาม

คำปฏิญาณตน หรือ "ชะฮาดะฮฺ" คือสิ่งแรกสุดที่ผู้เข้ารับอิสลามจะต้องกระทำครับ เพื่อเป็นการยืนยันว่า คุณพร้อมแล้วอย่าง ...

หากเคยทำแท้งมาก่อน...จะแก้ไขอย่างไรให้ดีขึ้น

จะเล าถ งเร องทำแท งให ฟ งพอเข าใจ.....คนท จะมาเก ดในท อง เขากำหนดให มาเก ดโดยม อาย 80 ป ถ งจะหมดอาย ข ย ค อ ตาย แต เราทำแท งเขาก ไม ม โอกาสได เก ด และไปเก ดอ ...

การทำให้ผู้ที่กำลังป่วยอยู่ดีขึ่นแม้จะอยู่ในขั้น ...

 · 1.ให้ผุป่วยปล่อยปลาดุก 9 ตัว (ปลาดุกที่ถูกขังจะถูกฆ่า) ถ้าตัวเองปล่อยเองไม่ได้ ก็ให้ผู้ที่สืบสายเลือดเช๋นลูกๆเป็นคนปล่อย ...

พระพุทธเจ้ากับพระเยซูคริสต์

พ ระ พ ทธเจ าก บพระเยซ คร สต ผมได อ านหน งส อแปลเล มหน งช อภาษาไทยว า "มหาวาทะโต วาท แห งเม องปานาท รา ระหว างศาสนาพ ทธ-ศาสนาคร สต " พ มพ ช อเด มเป นภาษาอ ...

Facebook

#ถาม เวลาพระท านสวด ก สลา มาต กาให ผ ตายจะได ร บไหมป ..!? #ตอบ..ป ย งไม เคยตายและย งไม เคยม ใคร มาสวด ก สลา มาต กาให ป จะไปร อย างไร...

Wat Phrasriratanaram, Buddhist Temple & Meditation Center

เรื่องที่นำมาให้อ่านวันนี้ เป็นบันทึกของผู้ป่วยโควิด-19ที่เพื่อนผมส่งมาให้เช้าวันนี้ เขา-ซึ่งเป็นทั้งนักการทูตและนักเขียนบอกว่าเป็น ...

สวดมนต์ สมาธิ > บทสวดภาษาไทย …

สวดเพ อหว งบ ญ ขอพร ขอโชคลาภ หร อกลายเป นพ ธ กรรมขล ง ฯ แทนท จะสวดบ ชาพระศาสดา กล บไปสวดบ ชาเทพ-เทวดา ผ นางกว ก หว งจะให ช วยเร องต ...

Dark Souls ตำนานเนื้อเรื่องบทที่ 15 …

 · สว สด คร บ! กระผมขอนำท กท านเข าส Lore และตำนานภายเกม Dark Souls บทท ส บห า โดยเน อหาในบทน จะเน นหน กไปย งแผนท Anor Londo ซ งจะม เน อเร องเเยกย อยมากมายให ก บต วเอกของ ...

คำอธิษฐานเพื่อการเติมเต็มความปรารถนา

คำอธ ษฐานเพ อการเต มเต มความปรารถนาน ค อคำอธ ษฐานแบบออร โธดอกซ ซ งค ณสามารถห นไปหาน กบ ญด วยการร องขอให ทำตามความปรารถนา ค ณต องเข าใจว าไม ใช ส งท ปรารถนาท งหมด

Sondhi Talk ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง

 · ว นน (30 เม.ย.) เวลา 09.00 น. นายสนธ ล มทองก ล ผ ก อต งหน งส อพ มพ ผ จ ดการ ได ไลฟ สด "SONDHI TALK" ผ านเฟซบ กแฟนเพจ ค ยท กเร องก บสนธ และช องย ท ป Sondhitalk โดยว นน จะพ ดถ งเร องภ ...

ผิดไหมที่จะมีสามี 2 คน

กร ณาหย ดการกระทำและความค ดเด ยวน ค ะไม เช นน นค ณจะเส ยคนท ค ณร กและร กค ณไป ซ งค ณจะท กใจและทรมารมากกว าน อ กร อยเท าทว ค ณถ งขนาดท ว าไม อยากอย เป นผ ...

นิทานความรัก – NITHAN TUBE – แหล่งรวมนิทาน

นิทานความรัก เรื่อง ชอล์กกับกระดานดำ แต่เดิม ชอล์ก กับ กระดานดำ ก็รักกันดี เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ต่างคนต่างชอบ และเชื่อมั่นในสิ่งที่อีกคนเป็น แต่อยู่มาวันหนึ่ง ชอล์กก็ ...

"ผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นจะเห็นคถาคต"ต่อภาค 3

เน องจากม ผ บำเพ ญเพ ยรภาวนาต องการบรรล ส น พพานหร อการเป นโพธ ส ตว จ งขอกล าวว ธ ข นพ นฐานให ทราบก นเพ ยงคร าวๆด งน คร บพระอรห นต (พระ-อะ-ระ-ห น) ค อ พระอร ...

#ถาม เวลาพระท่านสวด กุสลา มาติกาให้ ผู้ตายจะได้รับ ...

#ถาม เวลาพระท านสวด ก สลา มาต กาให ผ ตายจะได ร บไหมป ..!? #ตอบ..ป ย งไม เคยตายและย งไม เคยม ใคร มาสวด ก สลา มาต กาให ป จะไปร อย างไร...

มหากรุณาธารณีสูตรบทสวดมนต์นี้ดีครับ ขอให้ทุกๆคน ...

แต คราวน การภาวนาในล กษณะแข งข นก นทำความด ขอให ภาวนาแบบม ค ณภาพ ไม ใช เร งให ได จำนวนจบมาก ๆ ถ าเร งให ได จำนวนจบมาก ๆ เราจะได แต ปร มาณไม ได ค ณภาพ ให ภาวนาไปแบบใจเย น ๆ จ บลมหายใจเข าออก ...

พระบูชา5นิ้ว หลวงพ่อปั้น วัดพิกุล – เศรษฐีธรรม

เม อชาวบ านกล บไปหมดแล ว หลวงพ อป นก บอกพระธ ดงค ท กองค ว า "ไม ต องหวาดกล วภ ยอ นตรายใดๆ ถ าหวาดกล วภ ยขอให ม สมาธ จ ตภาวนา พ ทโธ ธ มโม ส งโฆ" จากน นท านก เข ากลดทำว ตรสวดมนต แผ เมตตา แล วเข ...

สวด ภาวนา ในชีวิตประจำวัน ฉบับมนุษย์เงินเดือน | …

 · ถาม : ผมพยายามภาวนาคาถาเง นล านมาเป นระยะเวลาส กพ กแล ว แต ตอนสวดหร อภาวนาอย แม กระท งสวดออกเส ยง จ ตชอบแยกออกไปค ดเร องอ นคร บ ท งท ทรงภาพพระเล ยงไว หร …

หลานสาวเผยวินาทีสยอง ญาติร่ำไห้ระงมวัด สลด 3 ศพแม่ ...

 · กรณ นางบ ณฑ ตาภรณ พร อมธนร ตน หร อต ม อาย 51 ป และล กชายอ ก 2 คน ค อ นายณ ฐว ฒน พร อมธนร ตน อาย 24 ป เด กชายป ณว ทย พร อมธนร ตน หร อน องฟ วเจอร อาย 10 ขวบ อย บ านเลขท ...

วัดนักบุญเปโตร สามพราน

เม อป ค.ศ. 1834 ค ณพ อก รเวอซ ได ร บเล อกต งจากสมเด จพระส นตะปาปาให เป นพระส งฆราชปกครองม สซ งสยามอ นกว างใหญ ไพศาลน และได ร บมอบหมายให เตร ยมแบ งแยกม สซ ง ...

คำอธิษฐานสำหรับผู้ตาย

คำอธิษฐานสำหรับการละหมาด O ที่ออกไปสำหรับ Pomyan ผู้ตายไปแล้วท่านลอร์ดพระเจ้าของเราด้วยศรัทธาและความหวังในท้องของผู้รับใช้ของท่านที่มีอยู่ ...

ด่วน!! แถลงอาการอาพาธ "หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ...

 · ด วน!! แถลงอาการอาพาธ "หลวงป เปล ยน ป ญญาปท โป" เร ยนเช ญสาธ ชนร วมสวดมนต "โพชฌงคปร ตร" เพ อถวายพรให หลวงป เปล ยนส ภาพแข งแรง

สวดภาวนาให้ครอบครัวก่อนที่จะมี Mal — …

สวดภาวนาให ครอบคร วก อนท จะม Mal — ร ปภาพสต อก เพ อดาวน โหลดภาพน สร างบ ญช เลย ลงช อสม ครใช ด วย Google ลงช อสม ครใช ด วย Facebook ลงช อสม ครใช ...

สมาคมจิ้งจง Amitabha Buddhist Association Thailand

ยืนละสังขารอุบัติสุขาวดี เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปีที่แล้ว ปีนั้นตรงกับปี คริสต์ศักราช 1968 ท่านยายคนหนึ่งในเมืองเจียงจวิน ไถหนาน ...

เคล็ดวิชา ...เพิ่มพลัง "บุญ"ทวีคูณให้กับชีวิตอย่าง ...

 · การสวดภาวนา ให ได บ ญมากข น การสวดภาวนา คาถาศ กด ส ทธ หร อมนตราอ นศ กด ส ทธ น น ถ าได ทำอย างถ กว ธ น น จะเป นการเพ มบ ญให ก บต ว ...

:: ลานธรรมจักร :: :: อ่าน

ตอบเมื่อ: 02 เม.ย.2006, 8:55 pm. ท่องแดนคนบาป. โดย ท.เลียงพิบูลย์. จากหนังสือกฎแห่งกรรม. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เล่ม ๓. คืนหนึ่ง ปลายเดือน ...