คั้นความหมาย

บีบคั้น แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ...

ผลการค นหา ความหมาย คำแปล แปลว าอะไร ของ บ บค น ใน Dictionary 5 ภาษา ลองค นหาคำในร ปแบบอ นๆ เพ อให ได ผลล พธ ท ตรงความต องการมากข น *บ บค น*, -บ บค น

-คั้น

ผลการค นหา ความหมาย คำแปล แปลว าอะไร ของ -ค น-ใน Dictionary 5 ภาษา ลองค นหาคำในร ปแบบอ นๆ เพ อให ได ผลล พธ ท ตรงความต องการมากข น ค น, *ค น*,

คั้น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความ ...

crush. (ครัช) {crushed,crushing,crushes} n. ทำให้แตก,ขยี้,บี้, คั้น,บด,เหยียบ,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า. n. การขยี้ (บี้ คั้น,บด,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า) ฝูงชนที่แน่นขนัด,ความหลงใหลอย่างมาก,สิ่งที่หลงไหล ...

บีบคั้น คืออะไร แปลภาษา แปลว่า หมายถึง (พจนานุกรมไทย ...

บีบคั้น. [v.] oppress [syn.] บังคับ,กดดัน,บีบบังคับ,บีบ (อ่านต่อ...) ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON. ความหมายของ บีบคั้น จากพจนานุกรมเล่มอื่นๆ.

จับให้มั่นคั้นให้ตาย

จับให้มั่นคั้นให้ตาย - Thai / English dictionary definition, example sentences, audio file, cultural explanations and more.

คั้น แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า …

ผลการค นหา ความหมาย คำแปล แปลว าอะไร ของ ค น ใน Dictionary 5 ภาษา ลองค นหาคำในร ปแบบอ นๆ เพ อให ได ผลล พธ ท ตรงความต องการมากข น *ค น*, -ค น

ความหมายของคั้นน้ำผลไม้

คั้นน้ำผลไม้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสกัดน้ำผลไม้หรือน้ำผลไม้จากผลไม้ การทำงานของมันขึ้นอยู่กับความกดดันที่ ...

บีบคั้น

บีบคั้น - Thai / English dictionary definition, example sentences, audio file, cultural explanations and more.

คาดคั้น แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ...

ผลการค นหา ความหมาย คำแปล แปลว าอะไร ของ คาดค น ใน Dictionary 5 ภาษา ลองค นหาคำในร ปแบบอ นๆ เพ อให ได ผลล พธ ท ตรงความต องการมากข น *คาดค น*, -คาดค น

ความหมายของคำว่า '' คั้น

ความหมายของคำว า '' ค น '' ค น หมายถ ง ก.บ บขย าโดยแรงเพ อให ของเหลวท ม อย ออกมา เช น ค นกะท ค นส ม. จ ดประสงค ของเว บ เพ อสน บสน นการใช ภาษาไทยให ถ กต องตาม ...

แรงบีบคั้น แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ...

ผลการค นหา ความหมาย คำแปล แปลว าอะไร ของ แรงบ บค น ใน Dictionary 5 ภาษา ลองค นหาคำในร ปแบบอ นๆ เพ อให ได ผลล พธ ท ตรงความต องการมากข น *แรงบ บค น*, -แรงบ บค น

*คาดคั้น* แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ...

ผลการค นหา ความหมาย คำแปล แปลว าอะไร ของ *คาดค น* ใน Dictionary 5 ภาษา ลองค นหาคำในร ปแบบอ นๆ เพ อให ได ผลล พธ ท ตรงความต องการมากข น คาดค น, -คาดค น

คั้น

คั้น - Thai / English dictionary definition, example sentences, audio file, cultural explanations and more.

ความหมายของน้ำส้มคั้น

ไฟล แนบจาก แพรวพรรณ ผลแสงส

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย คำว่า คั้น …

ค น ความหมายค อ to squeeze, to press, to macerate, to crush รวมค าศ พท ภาษาอ งกฤษ ค าอ าน ค าแปล คำ ความหมาย english language ท งคำแปล และความหมาย

คาดคั้น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค ...

[PHRV] บ งค บ, See also: คาดค น, เค นจาก, Syn. force out of force out of [PHRV] บ งค บ, See also: คาดค น, เค นจาก, Syn. force from pump [VT] คาดค น, See also: ซ กไซ ไล เล ยง thrash out

คั้น (คืออะไร หมายถึง ความหมาย)

 · น ำผลไม ค นสด บำร งอว ยวะภายในท วร างกาย 26 พ.ย. 56, 10.25 น. น้ำคั้นหัวบีทรู้ท ช่วยลดความดันได้

การคั้น แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ...

ผลการค นหา ความหมาย คำแปล แปลว าอะไร ของ การค น ใน Dictionary 5 ภาษา ลองค นหาคำในร ปแบบอ นๆ เพ อให ได ผลล พธ ท ตรงความต องการมากข น *การค น*, -การค น

คั้นกะทิ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค ...

ค น ก. บีบขยำโดยแรงเพื่อให้ของเหลวที่มีอยู่ออกมา เช่น คั้นกะทิ คั้นส้ม.

*คั้น* แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า …

ผลการค นหา ความหมาย คำแปล แปลว าอะไร ของ *ค น* ใน Dictionary 5 ภาษา ลองค นหาคำในร ปแบบอ นๆ เพ อให ได ผลล พธ ท ตรงความต องการมากข น ค น, -ค น

บีบคั้น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค ...

groan (โกรน) n.,v. (ส ง) เส ยงครวญคราง,เส ยงพ มพำแสดงความไม พอใจหร ออ น ๆ,ปรารถนา,ถ กบ บค น,ร บน ำหน กมากเก นไป, See also: groaner n. groaningly adv., Syn. lament,moan

คั้น คืออะไร แปลภาษา แปลว่า หมายถึง (พจนานุกรมไทย …

คั้น. [v.] squeeze (อ่านต่อ...) ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON. ความหมายของ คั้น จากพจนานุกรมเล่มอื่นๆ.

จับให้มั่นคั้นให้ตาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ...

พจนาน กรม แปลภาษา แปลภาษาอ งกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese German French Dictionary Service จ บให ม นค นให ตาย [V] prove guilty, Example: การอภ ปรายคร งน ต องเข มข น จ บให ม นค นให ตายให ได, Thai ...

บีบคั้น คืออะไร แปลภาษา แปลว่า หมายถึง …

ความหมายจาก พจนาน กรมแปล ไทย-ไทย อ.เปล อง ณ นคร บีบคั้นภาษาอังกฤษ บีบคั้นภาษาไทย บีบคั้นความหมาย Dictionary บีบคั้นแปลว่า บีบคั้นคำแปล

คาดคั้น คืออะไร แปลภาษา แปลว่า หมายถึง (พจนานุกรมไทย ...

ความหมายจาก พจนาน กรมแปล ไทย-ไทย อ.เปล อง ณ นคร คาดคั้นภาษาอังกฤษ คาดคั้นภาษาไทย คาดคั้นความหมาย Dictionary คาดคั้นแปลว่า คาดคั้นคำแปล

หัวกะทิหางกะทิคืออะไร?

หัวกะทิ คือกะทิเข้มข้นที่คั้นน้ำครั้งแรกมีส่วนผสมของน้ำเล็กน้อยทำให้ได้น้ำกะทิเข้มข้น ส่วน หางกะทิ คือกะทิที่คั้นน้ำ ...

แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ คำว่า แรงบีบคั้น ความหมาย ...

แรงบีบคั้น ความหมายคือ pressure แรงกดดัน หาความหมายพจนานุกรมไทย-อังกฤษ ค้นหาคําศัพท์ อังกฤษ ไทย คําอ่าน คําแปล คําศัพท์อังกฤษเกี่ยวกับอาชีพ คํ ...

แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ ความบีบคั้น คือ ...

ความบีบคั้น ความหมายคือ pressure ความกดดัน, การบีบบังคับ หาความหมายพจนานุกรมไทย-อังกฤษ ค้นหาคําศัพท์ อังกฤษ ไทย คําอ่าน คําแปล คําศัพท์อังกฤษ ...

คาดคั้น คืออะไร แปลภาษา แปลว่า หมายถึง (พจนานุกรมไทย ...

แสดงกิริยาวาจาเป็นเชิงบังคับให้เป็นไปตามความประสงค์.

W แปลว่า

คำศ พท คำว า ''W'' แปลว า n-พย ญชนะภาษาอ งกฤษต วท -23 n-พย ญชนะภาษาอ งกฤษต วท -23 ด บoเบ ลย -n-พย ญชนะต วท -23-ของภาษาอ งกฤษ..ด ความหมายคำอ านค าแปลเพ มเต ม คล ก !!!

คาดคั้น

คาดคั้น - Thai / English dictionary definition, example sentences, audio file, cultural explanations and more.

คั้นกะทิ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค ...

ทำง ได ไง ค นกะท ต วเองให ใครต อใครด Woman on Top (2000) Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0 คั้นกะทิ